Language Center - menu close button

Πιστοποιητικά: ECCE (Competency)

Το ECCE διεξάγεται στην Ελλάδα από το 1994 και παγκοσμίως από το 1995. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Michigan. Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Ελληνικό κράτος και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ). Επίσης τo ECCE αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Το ECCE αποτελείται από τέσσερα μέρη διάρκειας ,2 ωρών και 35΄:

Ενότητες Περιγραφή ΕνότηταςΧρονική Διάρκεια
1)Listening Comprehension 50 ερωτήσεις30΄
2)GVR100 ερωτήσεις80΄
3)Writing1 θέμα30΄
4)Speaking4 στάδια15΄


Πιο αναλυτικά:
Τα τρία πρώτα μέρη (Listening, GVR, Writing) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται την ίδια μέρα. Το τελευταίο μέρος, δηλαδή τα προφορικά, πραγματοποιούνται την ίδια μέρα των γραπτών εξετάσεων, σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη αυτών ημερομηνία.

1) Listening Comprehension:Η ακουστική εξέταση αποτελείται από δυο μέρη και διαρκεί 30 λεπτά. Στο πρώτο μέρος υπάρχει ένας ηχογραφημένος διάλογος που ακολουθείται από 30 ερωτήσεις. Οι επιλογές δίνονται με τη μορφή εικόνων και οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών. Στο δεύτερο μέρος υπάρχει μια ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη η οποία ακούγεται τμηματικά. Για κάθε ενότητα ακολουθούν ερωτήσεις όπου στο σύνολο είναι 20 και ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει σύντομες τυπωμένες απαντήσει και εδώ με τη μορφή πολλαπλών επιλογών. Στην κατανόηση προφορικού λόγου δεν χρησιμοποιούνται τοπικές ή άλλες διάλεκτοι αλλά οι υποψηφίου ακούν μονολόγους ή διαλόγους από ομιλητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι τα Αγγλικά στην αμερικανική εκδοχή τους.

2)GVR:Η γραμματική, το λεξιλόγιο και η κατανόηση γραπτού κειμένου δίνεται με την μορφή 100 ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών διάρκειας 80 λεπτών. Το πρώτο μέρος της γραμματικής συμπεριλαμβάνει 35 προτάσεις με κενά, ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων και φράσεων, όπου μόνο μια επιλογή είναι γραμματικά σωστή. Το δεύτερο μέρος του λεξιλογίου αποτελείται επίσης από 35 ερωτήσεις με κενά, ακολουθούμενες από επιλογές λέξεων και φράσεων, όπου μόνο μια επιλογή είναι σωστή λεξιλογικά. Τέλος το τρίτο μέρος έχει τρία διαφορετικά κείμενα τα οποία ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης. Το πρώτο είναι σχετικά σύντομο, το δεύτερο αποτελείται από σύντομα κείμενα που εμφανίζονται ως διαφημίσεις και το τελευταίο από ένα κείμενο μεγαλύτερης έκτασης και όλα ακολουθούνται από ερωτήσεις κατανόησης με τη μορφή πολλαπλών επιλογών.

3)Writing: Η εξέταση της παραγωγή γραπτού λόγου γίνεται σε ένα θέμα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ επιστολής και έκθεσης. Στους υποψηφίους δίνεται ένα θέμα σε μορφή σύντομου γράμματος ή άρθρου στα οποία βασίζονται οι υποψήφιοι για να γράψουν ένα θέμα, γράμμα ή έκθεση, που θα πρέπει να είναι περίπου μια σελίδα.

4)Speaking: Ο υποψήφιος συνομιλεί με τον εξεταστή σε θέματα που είναι προκαθορισμένα από το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του πανεπιστημίου του Michigan. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται ατομικά. Για να περάσει ο υποψήφιος θα πρέπει να πραγματοποιεί καθημερινές συνομιλίες απλά αλλά αποτελεσματικά. Η προφορική εξέταση αποτελείται από 4 μέρη. Τα πρώτα τέσσερα περίπου λεπτά ο υποψήφιος καλείται να δώσει βασικές προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του και έτσι γίνεται ένα ‘warming up’ ώστε οι υποψήφιοι να έχουν την δυνατότητα να αισθανθούν άνετα και οικεία. Στην δεύτερη φάση της προφορικής εξέτασης που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δυο με τρεις ερωτήσεις που είναι βασισμένες σε τρεις εικόνες με μια θεματική ενότητα. Επίσης πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες που δίνονται από τον εξεταστή για να προτείνουν μια λύση σε ένα ερώτημα που σχετίζεται με τις εικόνες. Στο τρίτο στάδιο της προφορικής εξέτασης, όπου διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά, οι υποψήφιοι πρέπει να πάρουν μια απόφαση ή να προτείνουν μια λύση για το ερώτημα που τους έχει τεθεί και να αιτιολογήσουν την απόφαση τους σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν ακούσει. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να αιτιολογήσουν γιατί οι άλλες επιλογές-λύσεις δεν έχουν επιλεγεί. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο ο εξεταστής κάνει επιπρόσθετες ερωτήσεις που σχετίζονται με το γενικό θέμα των εικόνων. Οι εξεταζόμενοι δεν βαθμολογούνται για τις απαντήσεις τους στο πρώτο στάδιο της προφορικής εξέτασης αλλά για τα τρία τελευταία.

Για να περάσει ο υποψήφιος κάθε ενότητα θα πρέπει να έχει μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται επιτυχείς: Υψηλή Επιτυχής Επίδοση (HP) - Επιτυχής Επίδοση (P) - Χαμηλή Επιτυχής Επίδοση (LP) ενώ οι δύο κατηγορίες επίδοσης που θεωρούνται μη επιτύχεις είναι: Οριακή Μη Επιτυχής Επίδοση (BF) - Μη Επιτυχής Επίδοση (F).Οι εξεταζόμενοι που επιτυγχάνουν σε τρεις ενότητες με LP (ή υψηλότερο) και λαμβάνουν βαθμολογία όχι χαμηλότερη του BF σε μια ενότητα θα αποκτούν το πιστοποιητικό ECCE (Η αλλαγή αυτή ισχύει από την εξεταστική περίοδο του Δεκεμβρίου 2009). Η βάση είναι 65% στο Listening και GVR. Το Speaking και to Writing βαθμολογούνται με κλίμακα A-D όπου από το A-C είναι επιτυχή αποτελέσματα ενώ με το βαθμό D θεωρείται ότι ο υποψήφιος έχει αποτύχει. Η βάση είναι 65% και βαθμολογία βγαίνει αθροιστικά.

To πανεπιστήμιο του Michigan ανακοίνωσε αλλαγές στο GVR και Listening από τον Mάιο του 2013.

Με αυτές τις αλλαγές:

 • Η γλώσσα των κειμένων στις ενότητες GVR και Listening θα είναι πιο αντιπροσωπευτική εκείνης που χρησιμοποιείται σε δημόσιους, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς χώρους.
 • Οι υποψήφιοι θα έρχονται σε επαφή με ευρεία ποικιλία θεμάτων και ειδών προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν ερωτήσεις στο Listening πριν τις ακούσουν και να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για το GVR .

Οι αλλαγές είναι οι παρακάτω:

Eνότητα GVR, μέρος Reading:

 • Οι δραστηριότητες με τις διαφημίσεις και τα μεγαλύτερου μήκους κείμενα δεν θα ισχύουν.
 • Από το Μάιο 2013, αντί των ανωτέρω, θα υπάρχουν δύο σύντομα κείμενα με πέντε ερωτήσεις το καθένα και τέσσερα κείμενα, συνολικού μήκους περίπου 550 λέξεων, με δέκα συνολικά ερωτήσεις που θα εξετάζουν το περιεχόμενο των κειμένων.
 • H συνολική διάρκεια της ενότητας GVR θα αυξηθεί σε 90 λεπτά από 80 λεπτά.
 • Τα μέρη Grammar και Vocabulary του GVR του ECCE θα μείνουν ως έχουν.

Eνότητα Listening, μέρος 2:

 • Δεν θα ισχύει η ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με ένα θέμα που ακούγεται σε μέρη με ερωτήσεις να ακολουθούν το κάθε μέρος.
 • Από το Μάιο 2013, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντικαθίσταται από τέσσερις σύντομες ομιλίες σε διαφορετικά θέματα, από έναν ομιλητή και με διάρκεια περίπου ενάμισι λεπτό η καθεμία. Μετά από την κάθε ομιλία θα ακολουθούν τέσσερις, πέντε ή έξι ερωτήσεις που θα εμφανίζονται και εκτυπωμένες στα booklet των υποψηφίων.
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 30 δευτερόλεπτα να διαβάσουν τις ερωτήσεις πριν την εκφώνηση της κάθε ομιλίας.
 • Συνολικά, θα υπάρχουν 20 ερωτήσεις για το μέρος 2, όπως και στην παρούσα μορφή του τεστ.
 • Το μέρος 1 της ενότητας Listening του ECCE θα παραμείνει ως έχει.
 • Η συνολική διάρκεια της ενότητας Listening θα παραμείνει ως έχει (συνολικά 50 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά).

Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECCE (σε ισχύ από το Μάρτιο του 2014):

Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECCE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:

Αλφαβητική κλίμακα

Αριθμητική κλίμακα

Honors (H)

840-1000

Pass (P)

750-835

Low Pass (LP)

650-745

Borderline Fail (BF)

610-645

Fail (F)

0-605

 • Αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
 • Αποκτούν το ECCE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Προφορικά

Στα προφορικά η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 1-5 όπου 5 είναι η υψηλότερη βαθμολογία και 1 η χαμηλότερη. Γίνεται αναγωγή στα 1000 για να συναθροιστεί με τα υπόλοιπα μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται για την συνολική επικοινωνιακή απόδοσή τους, την γραμματική και το λεξιλόγιο και το ύφος έκφρασής τους.

Έκθεση

Στην έκθεση η κλίμακα βαθμολόγησης είναι 1-5 όπου 5 είναι η υψηλότερη βαθμολογία και 1 η χαμηλότερη. Γίνεται αναγωγή στα 1000 για να συναθροιστεί με τα υπόλοιπα μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται για το περιεχόμενο και την ανάπτυξη τους, την οργάνωση και την σύνδεση των ιδεών τους ,την γλωσσική ποικιλία και τον έλεγχό τους (γραμματική και το λεξιλόγιο) και το επικοινωνιακό τους αποτέλεσμα .

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.hau.gr/hau/el/exams-ecce.html